Kontakt

Processen som startade med Livstidsbloggen har lett vidare till att vi nu är egna företagare med delvis gemensam, delvis olika inriktning.

Maria jobbar med utveckling, kreativitet och hållbarhet - för människor och planet. Det gör hon genom böcker, föreläsningar, utbildningar och samtalscirklar. Maria driver också podcasten och bloggen Drömmen om Målajord.

Sara hjälper organisationer och ledare att komma till sin fulla rätt genom att kommunicera och samarbeta bättre. Det gör hon genom att utbilda, leda workshops, moderera konferenser och skriva brukstexter.

Ibland får vi möjlighet att kombinera våra intressen och metoder i gemensamma uppdrag, som att exempelvis ge medlemmarna i en arbetsgrupp verktyg för att både öka sin individuella livskvalitet och samarbeta bättre. Såna uppdrag gillar vi!

Vill du komma i kontakt med oss - var för sig eller tillsammans?

Maria når du enklast på maria@inrekompass.nu eller mariaestlingvannestal.se.

Sara hittar du via sara@byggasamarbete.se eller byggasamarbete.se.